13 jun 2019 klocka 15.00 - 17.30

Partnerskapsmöte – landsbygdens arbetsmarknad, integration och jämställdhet

Jordbruksmark

Mötet behandlar integration och jämställdhet utifrån ett landsbygdsperspektiv med exempel från länet på hur man kan samverka för att öka integrationen på landsbygdens arbetsmarknad och lyfta underrepresenterade grupper i näringslivet. Vi kommer även att ta upp jämställdhet som är ett utav fokusområdena för partnerskapet.

På mötet presenterar Länsstyrelsen sitt förslag på den framtida inriktningen hos partnerskapet för landsbygdsutveckling med fler uppgifter än idag. Vi kommer att diskutera framtida möjligheter för samverkan inom olika områden och ser därför ett stort värde i din och din organisations medverkan.

Program

14:45 – 15:00 Registrering och eftermiddagsfika.
15:00 – 15:10 Inledning , Länsråd Johan von Knorring.
15:10 – 15:30 Läget i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, Enhetschef Maria Axelsson, Länsstyrelsen.
15:30 – 16:30 En inkluderande arbetsmarknad på landsbygden, Sofia Maherzi och Katarina Persson, Länsstyrelsen, Bitota Mudibo Sparf, SIU.
16:30 – 17:00 Presentation av processen att revidera den regionala utvecklings­strategin (RUS), Pär Westring och Henrik Andreasson, Region Uppsala.
17:00 – 17:25 Partnerskapet för landsbygdsutveckling – framtida inriktning, Avdelningschef Kristina Jansson, Länsstyrelsen.
17:25 – 17:30 Avslut och information om kommande partnerskapsmöten.

Mötet arrangeras av Länsstyrelsens Enhet för landsbygdsutveckling.

Presentationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

VAR: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jun 2019

Kontakt