18 jun 2019 klocka 09.00 - 12.00

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen - Åtgärdsverkstad 2 för stärkta ekosystem och ökad biologisk mångfald

Miljömålen

För att stärka ekosystemen och minska utarmningen av den biologiska mångfalden i Uppsala län tar Länsstyrelsen under 2019 fram ett regionalt åtgärdsprogram inom området ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet tas fram i bred samverkan med länets aktörer och Du bjuds härmed in till två åtgärdsverkstäder för att delta i arbetet.

För att stärka ekosystemen och minska utarmningen av den biologiska mångfalden i Uppsala län tar Länsstyrelsen under 2019 fram ett regionalt åtgärdsprogram inom området ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet tas fram i bred samverkan med länets aktörer och Du bjuds härmed in till två åtgärdsverkstäder för att delta i arbetet.

Åtgärdsverkstad 2 den 18 juni

Under åtgärdsverkstad 2 bygger vi vidare på arbetet från åtgärdsverkstad 1. Vi fortsätter med konkretisering och prioritering av åtgärder och diskuterar samverkansmöjligheter.

Om du vill delta på Åtgärdsverkstad 2 och tidigare inte är anmäld, kontakta Linnéa Larsson, E-post: linnea.larsson@lansstyrelsen.se

VAR: Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns gränd 17, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad, fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jun 2019

Kontakt