20 maj 2019 klocka 09.00 - 16.30

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen - Åtgärdsverkstad 1 för stärkta ekosystem och ökad biologisk mångfald

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen

För att stärka ekosystemen och minska utarmningen av den biologiska mångfalden i Uppsala län tar Länsstyrelsen under 2019 fram ett regionalt åtgärdsprogram inom området ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet tas fram i bred samverkan med länets aktörer och Du bjuds härmed in till två åtgärdsverkstäder för att delta i arbetet.

För att stärka ekosystemen och minska utarmningen av den biologiska mångfalden i Uppsala län tar Länsstyrelsen under 2019 fram ett regionalt åtgärdsprogram inom området ekosystem och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet tas fram i bred samverkan med länets aktörer och Du bjuds härmed in till två åtgärdsverkstäder för att delta i arbetet.

Åtgärdsverkstad 1 den 20 maj

Dagen innehåller inspirationsföreläsningar och workshop inom området ekosystem och biologisk mångfald. Tillsammans diskuterar vi länets utmaningar inom exempelvis:

  • Skog
  • Odlingslandskap
  • Vatten och våtmarker
  • Tätortsnära natur och övrig fysisk exploatering

Utifrån utmaningarna påbörjar vi arbetet med att identifiera konkreta åtgärder och aktiviteter som kan genomföras i länet av länets aktörer. Detaljerat program kommer!

Åtgärdsverkstad 2 den 18 juni

Under åtgärdsverkstad 2 bygger vi vidare på arbetet från åtgärdsverkstad 1. Vi fortsätter med konkretisering och prioritering av åtgärder och diskuterar samverkansmöjligheter. Läs mer om åtgärdsverkstad 2!

Fullt?

Vid fullbokat arrangemang vänligen kontakta Länsstyrelsen för tillägg på reservlista, Linnéa Larsson, E-post: linnea.larsson@lansstyrelsen.se

VAR: Hotell Park Inn, Storgatan 30, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad, lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 maj 2019

Anmäl dig

Kontakt