04 apr 2019 klocka 17.00 - 19.00

Vision till verkstad: Sökverkstad i landsbygds­programmet, 4 april

Vision till verkstad: Sökverkstad i landsbygdsprogrammet

Är du verksam på landsbygden och vill utveckla eller starta upp en dagligvarubutik eller drivmedelsstation? Energieffektivisera ditt jordbruk- och trädgårdsföretag? Anlägga en våtmark, utveckla naturmiljöer eller rusta en kulturhistoriskt viktig byggnad? Det finns möjligheter att få mellan 40 – 90 procent av din insats bekostad genom landsbygdsprogrammet.

Välkommen på Sökverkstad! Träffen är till för dig som vill veta mer om hur du kan ansöka om stöd och hur stödprocessen för landsbygdsprogrammets investeringsstöd funkar. Du kan komma med endast en idé eller med en ganska klar ansökan: vi hjälper dig utifrån dina behov. Du får tid att prata med ansvarig handläggare och vi svarar på dina frågor inför en ansökan om stöd.

Version till verkstad - Sökverkstad i landsbygdsprogrammet - äger också rum den 9 maj 2019.

Vi bjuder på smörgås och kaffe!

VAR: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt