05 apr 2019 klocka 13.00 - 16.00

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till vårens första TIA-nätverksmöte

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till vårens första TIA-nätverksmöte.

Syftet med eftermiddagen är dels att informera om vad som är på gång hos Länsstyrelsen i Uppsala län, med fokus på den regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län (RÖK). Syftet är också att bidra till informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i länet. Deltagande aktörer kommer därför att få möjlighet att kort (cirka 5-10 minuter) berätta om sin organisation och om sin verksamhet för asylsökande.

Målgruppen är representanter från det civila samhället, kommuner och myndigheter som arbetar med tidiga insatser för asylsökande.

Varje organisation får i första hand anmäla två deltagare. Ni kan dock ange önskemål om fler platser. Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder på fika.

Preliminärt program

13.00-13:05 Länsstyrelsen i Uppsala län hälsar alla välkomna.

13:05-13:35 Presentation om den regionala överenskommelsen (RÖK).

13:35-13:45 Genomgång av upplägg för informations- och erfarenhetsutbytet.

13:45-14:30 Informations- och erfarenhetsutbyte.

14:30-15:00 Fika.

15:00-15:50 Informations- och erfarenhetsutbyte.

15:50-16:00 Avslutning.

VAR: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt