24- 26 apr 2019 klocka 08.30 - 15.30

Aspseminarium 2019

Asp och Brelin

I samband med att fiskvägen vid Islandsfallet i Fyrisån invigdes våren 2008 arrangerades ett seminarium om asp i Uppsala. Detta seminarium kan ses som startskottet för ett storskaligt arbete med aspen som målart.

Över tid har kunskaperna om asp ökat och årliga möten har arrangerats av Vattenrådet för asp och biotopvård för att dela dessa kunskaper. Nu är det dags att summera kunskapsläget och diskutera vad vi vill veta inom nästa 10 årsperiod.

På detta seminarium tar vi upp exempel på genomförda åtgärder, tekniker för märkning av asp och resultat kring aspens livscykel. Vi kommer även samtala kring kulturmiljövärden, den nya lagstiftningen och den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Tillsammans åker vi på exkursioner för att titta på fiskvägskonstruktioner, diskutera problemlösningar och förhoppningsvis demonstrera märkning av asp.

Utförligt program - Aspseminarium 24 - 26 aprilPDF. Länkar till anmälan finns också i dokumentet.

Anmälan

Välj länk utifrån önskat betalsätt:

Anmälan och betala med kortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan och betala med fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Praktisk information

Program

24 april Aspseminarium dag 1
24 april Konferensmiddag
25 april Aspseminarium dag 2
26 april Exkursion, välj mellan två alternativ

Övernattning: Eventuellt hotellrum bokas och betalas i egen regi.

Betalning: Välj mellan kort eller faktura i samband med anmälan.

Vid förhinder: Meddela förhinder omgående. Betalda deltagaravgifter kan återbetalas alternativt överlåtas till annan person efter avstämning med seminariets kontaktperson.

Särskild kost: Anges i formuläret på anmälningssidan.

Deltagaravgift
Ordinarie: 1 000 kr fast avgift för alla aktiviteter i programmet (dvs. oavsett fullt eller delvis deltagande).
Övriga: Se information nedan.

Anmälningskategorier:
Ordinarie: max 60 platser (avgift 1 000 kr)
Föredragshållare: 30 platser (utan avgift)
Student universitet/högskola*: max 15 platser (utan avgift)
Pensionär*: max 15 platser (utan avgift)
*OBS: Erbjudandet begränsas till 27/2 - 20/3.

Den 21 mars 2019 tilldelas icke utnyttjade platser kronologiskt från reservlistan för Ordinarie deltagare.

Kontaktperson:
Anders Larsson
anders.larsson@tyrens.se
0708-216592

VAR: Uppsala konsert och kongress

KOSTNAD: Se informationen ovan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt