03 maj 2019 klocka 08.30 - 15.15

Vuxna pratar cannabis och andra droger med ungdomar

Vuxna pratar cannabis och andra droger med ungdomar

Dagen riktar sig till dig som arbetar i ungdomars närhet och får ibland frågor om cannabis och andra droger. Eller så är du chef eller har en funktion med ansvar för att utveckla eller samverka avseende drogförebyggande arbete.

Konferensen är till för att ge kunskap kring droganvändningen samt ge stöd i samtal med unga och att prioritera rätt.

Arrangörer är Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i nära samverkan med Region Uppsala och länsnätverket för alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spelprevention.

Kanske undrar du över dessa frågor: Hur ser droganvändningen ut, finns det någon koppling till psykisk ohälsa, vilka är risk- och skyddsfaktorerna, ger jag olika svar och stöd - beroende på kön och om hen är född i ett annat land? Var hittar jag fakta och stöd? Dessutom, vad anser ungdomarna själva att vi vuxna borde göra? Vi hoppas att den här dagen ska ge ökad kunskap om området och olika verksamheter både regionalt och nationellt samt möjlighet till nätverkande och inspiration!

Perspektiv som kommer att lyftas fram: - jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet samt kopplingen till psykisk ohälsa.

Byte av lokal

Byet av lokal från Clarion hotell Gillet, Dragabrunnsgatan 23, Uppsala till:
Uppsala Konsert & Kongress
Vaksala torg 1, Uppsala
Ingång från Vaksala torg och Storgatan

Fler platser

Nu kan upp till 390 personer anmäla sig till dagen.

Program

8.30 Fika.

9.00 Välkomna! – Dagen inleds av länsstyrelsen Uppsala län och CAN.
Anna Haid, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län,
Birgitta Spens, samordnare, CAN.

9.10 ANDT-vanor bland ungdomar i Sverige och Uppsala?
Ulf Guttormsson, utredare, CAN.

9.40 Droganvändning och psykisk ohälsa i Uppsala län.
a) Narkotikaanvändning bland unga i Uppsala län – siffror från Liv och Hälsa ung 2019.
Carin Östling, utvecklingsledare folkhälsa, Region Uppsala.

10.00 PAUS.

10.20 b) Polisens lägesbild.
Polismyndigheten.

10.40 c) Erfarenheter av att arbeta med unga och droger – Team Maria och Uppsala kommun.
Karin Thor, projektledare.

11.00 Vad tar vi med oss och erfarenhetsutbyte?

11.20 Tjejer och killars tankar om cannabis och andra droger.
Några röster från länets barn och unga.
Carina Hesse Bolin, verksamhetschef, Hälsoäventyret.

11.30 Lunch.

12.15 Kan man vaccinera unga mot droganvändning?
Camilla Pettersson, fil. Dr. folkhälsovetenskap, (inklusive bikupor).

13.15 Hur pratar vi med unga om cannabis och andra droger?
Drugsmart.com – förhållningssätt, utgångspunkter och förutsättningar.
Kristofer Odö, samordnare, CAN (inkl bikupor).

14.00 Fika.

14.30 Verktyg i samtal med unga om cannabis och andra droger.
Carina Hesse Bolin, verksamhetschef, Hälsoäventyret.

14.50 Erfarenhetsutbyte.
Vad tar vi med hem, vad kan vi lära av varandra och vad borde vi utveckla?

15.15 Slut.

VAR: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala, Ingång från Vaksala torg och Storgatan.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 apr 2019

Anmäl dig

Kontakt