24 apr 2019 klocka 08.30 - 12.15

Regional vattenförsörjningsplan med fokus på enskild vattenförsörjning i Uppsala län

Vatten i ett glas

Ett seminarium om länets vattenförsörjning med fokus på enskild vattenförsörjning, kapacitet och kvalitet.

Inom regional vattenförsörjningsplan belyser vi även enskild vattenförsörjning. SGU har tagit fram ett underlag för enskild vattenförsörjning i Uppsala län som kan användas av kommunerna. Calle Hjerne presenterar detta och det kommer finnas tillfälle till diskussion och frågor.

Inte bara tillgången på vatten är viktig utan även kvalitet. Lena Maxe, SGU, kommer att prata om vattenkvalitet.

Länsstyrelsen kommer att presentera läget med vattenförsörjningsplanen, HaVs vägledning till länsstyrelserna samt den kommande remissen av planen.

Målgruppen för seminariet är kommunerna i länet och handläggare och chefer som jobbar med VA, planering, miljö- och hälsa.

Preliminärt program

  • 8.30-9.00. Fika.
  • 9.00-10.00. Calle Hjerne, SGU, presenterar underlag om enskild vattenförsörjning.
  • 10.15-11.15. Lena Maxe SGU, vattenkvalitet.
  • 11.15-12.15. Länsstyrelsen om projekt regional vattenförsörjningsplan, läget, kommande remiss och förslag till åtgärder i planen.

VAR: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 apr 2019

Anmäl dig

Kontakt