28 mar 2019 klocka 10.00 - 15.00

Utbildningsdag om dokumentation för utförare av skyddat boende

Illustration av en hand som håller ett litet hus. I bakgrunden ett rött hjärta.

Utbildningsdagen utgår från den skyldighet som gäller för utförare när det handlar om att dokumentera och följa upp genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser. Utbildningen inleds med en genomgång av bestämmelser som är gemensamma för alla verksamheter inom socialtjänsten, men fokuserar därefter främst på ansvaret hos utförarna.

Länsstyrelsen genomför en utbildningsinsats gällande utförare av skyddat boende. I december hade Länsstyrelsen en utbildningsdag om kvalitet i skyddat boende för utförare. Nu genomför Länsstyrelsen en andra utbildningsdag med fokus på dokumentation för utförare av skyddat boende. Denna andra dag är fristående från den första utbildningsdagen, vilket innebär att även du som inte deltog den första dagen är välkommen till dag två.

Kursledare är Hannah K Oldenmark som är auktoriserad socionom och utbildare inom sociallagstiftningen.

Utbildningens innehåll

 • Som utförare utför man socialtjänst
 • Socialtjänstens ansvar för kvalitet
 • Övergripande regler om handläggning och dokumentation
 • Från utredning till insats – vad är det som behöver genomföras och varför?
 • Ta emot uppdrag
 • Upprättandet av personakt, förvaring av handlingar samt gallringsregler
 • Upprättande av genomförandeplan inkl målformulering
 • Dokumentation inför och under genomförandet: Vad, när, hur?
 • Uppföljning
 • Återkoppling från verkställighet till utredare
 • Dokumentera avslut av insatser

VAR: Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 i Västerås, lokal Färnebofjärden

KOSTNAD: 1000 kronor per person. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Fika ingår, lunch på egen hand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 mar 2019

Kontakt