26 apr 2019 klocka 09.00 - 15.30

Konferens om brott, normkritiskt våldsförebyggande arbete och trygghet i skolan

Kunskapens äpple

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en konferens om brott och våld i skolan och metoder för hur skolan kan jobba med normkritiskt vålds- och brottsförebyggande arbete för att nå trygghet. Medverkande är Brottsförebyggande rådet, Medierådet, TRIS - tjejers rätt i samhället, Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala, Polismyndigheten, Region Uppsala och Uppsala kommun.

Målgruppen: beslutsfattare inom skolan (högstadium och gymnasium), nyckelpersoner inom skola, elevhälsovårdspersonal, trygg- och säkerhetspersonal, samordnare och strateger med koppling till frågorna.

Syftet: med konferensen är att du som har skolan som arena eller samverkar med skolpersonal ska få inspiration och kunskap för att utveckla skolors arbete med vålds- och brottsförebyggande arbete samt trygghetsskapande frågor. Detta för att öka elevernas möjlighet till en trygg skola som leder till en bra start i livet.

Innehåll: Dagen inleds med en översikt av läget nationellt och regionalt. Därefter kommer du få inspiration och goda exempel på hur ett normkritik perspektiv kan användas som våldsförebyggande arbete.

Programmet berör även områden som antidiskriminering, droger, psykisk ohälsa, näthat och otrygghet. PDV är en metod som kan rädda liv vid eventuella skjutningar och andra hot mot skolan och den kommer att presenteras. Dagen är också till för att mötas över kommungränserna och diskutera dessa frågor.

Vi bjuder på lunch och fika.

 • 08.30 Fika
 • 09.00 Inledning
  Mattias Lindh, samordnare brottsförebyggande frågor och Helena Svensson, samordnare våld i nära relation - Länsstyrelsen Uppsala län 
 • 09.15 Ungdomars utsatthet och delaktighet i brott
  Skolundersökningen om brott
  Anna Gavell-Frenzel/utredare vid Brottsförebyggande rådet
 • 09.55 Hur ser det ut i Uppsala län? Vad säger eleverna själva?
  Resultaten från Liv och hälsa Ung
  Carin Östling/utvecklingsledare folkhälsa/Region Uppsala
 • 10.10 Polisens lägesbild kring skolan och brott
  Ulf Lundgren/ kommunpolis/polismyndigheten
 • 10.25 Paus
 • 10.45 Hedersrelaterat våld och förtryck bland elever i 9:an i Uppsala
  Resultat från UNG 018-studien om unga och hedersrelaterat våld
  TRIS (Tjejers rätt i samhället)
 • 11.00 Diskussion runt bordet
  Hur ser det ut hos oss och vad borde vi utveckla?
 • 11.15 Normkritiska perspektiv som våldsförebyggande metod
  Anna Stendin/ Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala
 • 12.00 Lunch
 • 12.45 Praktiskt arbete med lika rättigheter
  PraLin - en verktygslåda i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  Anna Stendin/ Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala
 • 13.30 No hate - att motverka näthat
  Hur kan din skola jobba med rasism och näthat på Internet?
  Helena Dal/Statens Medieråd
 • 14.15 Bordsdiskussioner och fika
  Vad behöver vi arbeta vidare med och vad tar jag med mig?
 • 14.45 Situationell prevention i skolan
  Mattias Lindh/samordnare brottsförebyggande frågor, Länsstyrelsen Uppsala län
 • 14.55 Skjutning på skolan – hur kan skolan agera?
  PDV (pågående dödligt våld) – en metod vid hot mot skolan
  Polismyndigheten, Region Mitt
 • 15.20 Vi samlar ihop dagen
  Mattias Lindh/Länsstyrelsen
 • 15.30 Slut

VAR: Uppsala Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Tovensalen, Uppsala.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt