10 apr 2019 klocka 10.00 - 15.30

Inbjudan till granskningsmöte – förslag till havsplaner

Hav och vatten

Sveriges havsplaner är på granskning under tiden 14 mars till och med 14 juni 2019. Granskningen är det sista steget att få in synpunkter innan Havs- och vattenmyndigheten (HaV) lämnar ett förslag till regeringen.

Inför granskningen bearbetar HaV inkomna synpunkter från samrådet och gör reviderade förslag till havsplaner med plankartor och planbeskrivningar. Läs mer på HaVs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 14 mars presenterar Havs- och vattenmyndigheten planhandlingen, miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhets-bedömningen. Den 10 april bjuder Länsstyrelsen i Uppsala län in kommuner och Region till ett granskningsmöte där HaV deltar vi skype och presenterar förslaget och svarar på frågor.

Preliminärt program

9.30 – 10.00 Kaffe/te och mingel
10.00 – 10.15 Inledning
10.15 – 11.00 HaV presenterar förslag till havsplan via skype
11.00 – 11.15 Paus
11.15 – 12.00 fortsättning HaV
12.00 – 13.00 LUNCH (sallad, ange eventuella allergier i anmälan)
13.00 – 14.00 Diskussionspass. Exempel på frågeställningar:

  • Vad berör min kommun?
  • Har samrådsyttrandet som min kommun/region lämnade 2018 beaktats?
  • Hur är användningen tänkt att fungera?

14.00 – 15.30 Återkoppling och frågestund samt reflektion med HaV. Eventuellt deltar även Boverket och SKL via skype.

VAR: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala. HaV deltar via skype.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 apr 2019

Anmäl dig här

Kontakt