15- 19 mar 2019 klocka 08.30 - 16.00

Behörighetsutbildning i växtskyddsmedel, grundkurs

Traktor med spruta

Kursen ger dig behörighet att använda växtskyddsmedel klass 1L, 2L utomhus (ej betningsmedel). Syftet med kurserna är att minimera risker för människors och djurs hälsa samt för omgivande miljö. Kursen bedrivs under fyra dagar, uppdelade i två omgångar, 14-15 mars och 18-19 mars.

Kursinnehållet berör bestämmelser och miljö, teknik med praktiska moment, integrerat växtskydd samt hälsa och arbetsmiljö.

Kurserna bedrivs under följande dagar och tider:

  • torsdagen den 14 mars, kl. 8.30 - 16.00
  • fredagen den 15 mars, kl. 8.30 - 16.00
  • måndagen den 18 mars, kl. 8.30 - 16.00
  • tisdagen den 19 mars, kl. 8.30 - 16.00

Välkommen med din anmälan.

VAR: Jälla yrkesgymnasium, Jälla 211, Uppsala.

KOSTNAD: 5 200 kr (exkl. moms) faktureras efter avslutad kurs.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 feb 2019

Anmäl dig

Kontakt