12- 13 mar 2019 klocka 09.00 - 16.00

FREDA-utbildning

Våldutsatta kvinnor

Utbildningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och forumspel och riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänsterna i länet.

Utbildare är Linn Moser Hällen från Arvin utbildning. Linn är socionom, föreläsare, handledare och en av författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Linn har arbetet inom myndighetsutövande socisltjänst med våld i nära relationer i 10 år som bland annat socialsekreterare, samordnare, metodutvecklare och arbetsledare.

Upplägg, grundutbildning om våld i nära relationer

Dag 1, 12 mars

 • våldets omfattning
 • vad är våld i nära relationer?
 • våldets konsekvenser
 • att bryta upp och bli fri från våld
 • introduktion att fråga om våld/våldsutsatt.

Dag 2, 13 mars

 • att fråga om våld/våldsutsatthet fortsättning
 • etiska aspekter
 • när kan och bör man fråga
 • vilka förutsättningar behöver den professionella för att ställa frågor om våld?
 • vilka förutsättningar behöver den våldsutsatta för att berätta?
 • att fråga med stöd av FREDA-kortfrågor
  forumspel.

MÅLGRUPP: Socialtjänsterna i Uppsala län.

MAXANTAL: 50 personer.

VAR: Hotell Clarion Gillet i Uppsala

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt