04 mar 2019 klocka 08.30 - 16.00

Utbildning för krisledningsnämnder

Vy över krisledningscentral

Välkommen till en utbildning för deltagare i kommuners krisledningsnämnder.

Målgrupp: Deltagare i kommuners krisledningsnämnder.

Datum och tid: 4 mars 2019, kl. 8:30 – 16:00.

Kursinnehåll

  1. Grundläggande genomgång av den svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och nationell nivå. Behandling av de olika principerna för krishantering samt relevant lagstiftning.
  2. Fokus på krisledningsnämnder, lagstiftning, arkivering, diskussion av begreppet extraordinär händelse. Praktiska exempel på när en kommun har valt att aktivera sin krisledningsnämnd och diskussion utifrån några fiktiva exempel.
  3. Totalförsvar, återinförandet av totalförsvarsplaneringen (grundsyn, hotbild) totalförsvar (civilt försvar och militärt försvar), relevant lagstiftning, skillnader mellan totalförsvar kontra krisberedskap på lokal nivå och för en kommun.
  4. Diskussion utifrån några givna diskussionsfrågor.

VAR: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kr/person. Lunch samt fika under förmiddag och eftermiddag ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 jan 2019

Anmäl dig

Kontakt