04 feb 2019 klocka 08.30 - 16.00

Seminarium om kvotflyktingar

Illustration: människor på flykt

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om kvotflyktingar. Handläggare, strateger, chefer och andra som arbetar med mottagandet av nyanlända i Uppsala län är välkomna att anmäla sig till seminariet.

Målgruppen är kommunala handläggare, strateger och chefer som arbetar med mottagandet av nyanlända i Uppsala län. Även andra verksamheter som kommer i kontakt med kvotflyktingar är välkomna att anmäla sig till seminariet.

Syftet : Kompetenshöjande insats för länets kommuner med fokus på kvotflyktingar. För att säkerställa att all relevant information kopplat till kvotflyktingar och även ge möjlighet att ställa frågor till berörda aktörer så bjuder Länsstyrelsen i Uppsala län in till ett heldagsseminarium. Seminariet kommer ge en helhetsbild av mottagandet med inledning av UNHCR med fokus på uttagningen i kvotlandet och Migrationsverket som utreder asylskälen. Vi kommer sedan att fokusera på det praktiska mottagandet i Sverige, anvisning till kommun och de statliga ersättningar som kommunen har möjlighet att återsöka från Migrationsverket. En viktig del som kommer beröras under eftermiddagen handlar om det initiala vårdbehovet där Region Uppsalas asylhälsa kommer berätta om deras arbete. Vi avslutar dagen med erfarenhetsutbyte och inspiration för framtida arbete.

Bakgrund: Under 2018 hade Sverige ett internationellt åtagande att ta emot 5 000 kvotflyktingar för bosättning. I takt med att asylinvandringen till Sverige minskar generellt så blir andelen kvotflyktingar som varje kommun tar emot också högre.

Mottagandet av kvotflyktingar skiljer sig på många sätt från mottagandet av de som befunnit sig på Migrationsverkets anläggningsboenden under asyltiden och kräver en annan beredskap hos mottagande kommun. Uppsala län kommer under 2019 ta emot 408 individer för bosättning varav majoriteten av dessa förväntas vara kvotflyktingar. Inom Uppsala län antogs 2018 en regional överenskommelse för integration och etablering, det här seminariet är en del utav handlingsplanen för överenskommelsen inom ramen för bosättning och mottagande.

Program för dagenPDF

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 januari klockan 23.59.

VAR: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

KOSTNAD: Avgiftsfritt. Fika och lunch ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 jan 2019

Kontakt