17 jan 2019 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag: Ensamkommande barns bästa vid återvändande

Teckning: vuxna som samarbetar om två ungdomar

Illustration: Catrina Norman Tengroth (bilden är beskuren)

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en kostnadsfri utbildningsdag på temat Ensamkommande barns bästa vid återvändande

Återvändandeprocessen för ensamkommande barn är en väldigt komplex process med många involverade aktörer. För att kunna förbättra situationen för barnen och samverka för barnens bästa måste de aktörer och de yrkesgrupper som är direkt involverade i arbetet med att stödja barnen i deras återvändandeprocess ha tillräckliga kunskaper om varandras arbete och kompetens för att bemöta barnen.

Strömsunds kommun driver tillsammans med Migrationsverket projektet "Barnens bästa vid återvändande". Målsättningen är att minska identifierade brister i återvändandeprocessen. Projektet pågår under 2017-2020 tillsammans med minst 15 andra kommuner.

Länsstyrelsen i Uppsala län har bjudit in projektet till Uppsala för att presentera deras arbete, och ge lärdomar och inspiration för hur vi bättre kan samverka inom länet i dessa ärenden.

Under dagen kommer Länsstyrelsen också att presentera den nya regionala rutinen för samverkan runt ensamkommande barn som avviker från sina boenden.

Målgrupp: Personal inom socialtjänsten, Migrationsverket, boende för ensamkommande, lärare och elevhälsa, gode män, civilsamhälle och andra som i sitt arbete eller frivilliguppdrag kommer i kontakt med ensamkommande barn och unga.

Anmälan: senast 3 januari. Anmälan är bindande. Plats kan dock överlåtas till annan person. Om antalet anmälda inte uppgår till 25 personer förbehåller vi oss rätten att ställa in undervisningstillfället.

Preliminärt program:

  • 08.30-09.00 Kaffe och registrering
  • 09.00-09.10 Inledning
  • 09.10-09.30 Migrationsverket summerar årets mottagande av ensamkommande i Uppsala län
  • 09.30-11.30 Projektet Barns bästa vid återvändande berättar om sin modell för hur viktiga vuxna kan samverka för barns bästa runt ensamkommande i återvändandeprocessen
  • 11.30-12.00 Polisen och länsstyrelsen presenterar den nya regionala rutinen för att förebygga att ensamkommande barn försvinner
  • 12.00-13.00 Lunch serveras
  • 13.00-13.15 Projektet Sträck ut din hand mot min berättar om sin verksamhet
  • 13.15-15.30 Workshop
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 januari klockan 23.59.

VAR: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad. Fika och lunch ingår

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 jan 2019

Kontakt