22 nov 2018 klocka 15.30 - 18.00

Råd för social hållbarhet

Daggdroppar på en daggkåpa i närbild

Länets råd för social hållbarhet har regelbundna möten. Nästa tid för möte är den 22 november. Syftet med rådet är att få en väl fungerande samverkan inom social hållbarhet i länet genom gemensamma ställningstaganden, gemensam inriktning och gemensam styrning. Målgrupp är personer i ledningsfunktion för länets kommuner och de myndigheter som verkar för social hållbarhet.

OBS! Konferensen riktar sig till särskilt inbjudna.

VAR: Representationsvåningen Uppsala slott, Ingång A

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt