29 nov 2018 klocka 09.00 - 12.00

Nätverksmöte om tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Länsstyrelsen bjuder in till uppstartsmöte med fokus på tvärsektoriell samverkan.

Syftet med förmiddagen är dels att blicka framåt med fokus på att hitta gemensamma strukturer för samverkan inom tidiga insatser för asylsökande (TIA). Detta arbete kommer att ske i workshop-format.

Syftet är vidare att påbörja arbetet med tvärsektoriell samverkan. Med anledning av detta kommer Migrationsverket att presentera relevant statistik och informera om sitt uppdrag kring reseersättning. Arbetsförmedlingen kommer också att ge en lägesbild av sitt uppdrag inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Det kommer även att finnas möjlighet för övriga aktörer att ställa frågor och komma med inspel.

Målgruppen är representanter från det civila samhället, kommuner och myndigheter som arbetar med tidiga insatser för asylsökande.

Program

  • 09.00-09.15 Länsstyrelsen i Uppsala län inleder förmiddagen
  • 09.15-09.30 Arbetsförmedlingen presenterar en lägesbild gällande sitt uppdrag inom tidiga insatser för asylsökande
  • 09.30-10.20 Migrationsverket presenterar relevant statistik och informerar om reseersättning
  • 10.20-10.40 Fika
  • 10.40-11.50 Gemensam workshop kring former för fortsatt TIA-samverkan
  • 11.50-12.00 Avslutning


Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala. 
Datum och tid: 29 november, kl 9-12
Sista anmälningsdag 16 november. Varje organisation får i första hand anmäla två deltagare. Du kan ange önskemål om fler platser.

Ingen kostnad, och fika ingår.

VAR: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala.

KOSTNAD: Ingen kostnad, fika ingår

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 nov 2018

Kontakt