14 dec 2018 klocka 09.00 - 16.00

INSTÄLLT - Konferens om mänskliga rättigheter

Heldagskonferensen om mänskliga rättigheter för att belysa arbetet med mänskliga rättigheter i länet är tyvärr INSTÄLLD.

Målgruppen är chefer och strateger (eller motsvarande) hos länets kommuner och Region Uppsala.

Plats: Park Inn by Radisson, Storgatan 30, Uppsala
Datum och tid: 14 december, kl 9-16

Ingen kostnad, fika och lunch ingår
Sista anmälningsdag 30 november. Ange eventuell specialkost samt behov av hjälpmedel.

Målet med regeringens nationella politik för de mänskliga rättigheterna är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden. Som en del i detta arbete har Länsstyrelserna i uppdrag att belysa, analysera och beakta de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet. Länsstyrelserna har också i uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete.

Syftet med heldagskonferensen är att belysa arbetet med mänskliga rättigheter i länet med fokus på ett antal utvalda områden. Syftet är också att identifiera regionala utmaningar och möjligheter vad gäller att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna i Uppsala län.

Det blir föreläsningar med fokus på mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning, utsatta EU/EES-medborgare, barnkonventionen och funktionshinderpolitiken. I syfte att blicka framåt kommer vi även att genomföra en gemensam workshop.

Preliminärt program

9.00. Länsstyrelsen hälsar välkommen

9.30. Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning
Elena Namli, Professor, Uppsala universitet

Paus, fika

10.45. Utsatta EU/EES-medborgare i Uppsala län
Vlad Virgil, Länsstyrelsen i Stockholms län (före detta Uppsala kommun)
Annika Svensson, Polismyndigheten

Lunch

12.15. Barnkonventionen som lag: Vad gör vi i länet och vad kan vi göra mer?
Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län

13.30. Funktionshinderpolitiken, mänskliga rättigheter och Agenda 2030
Pedro Landfors, Myndigheten för delaktighet

Paus, fika

15.00. Workshop: Mänskliga rättigheter i Uppsala län, möjligheter och utmaningar

VAR: Park Inn by Radisson, Storgatan 30, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 nov 2018

Kontakt