27 nov 2018 klocka 09.00 - 16.20

Utbildningsdag #metoo65+

Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en kostnadsfri utbildningsdag på temat #Metoo 65+. Våldet går inte i pension.

Våld mot äldre är ett ämne som det sällan pratas om. Det finns en bild av äldre som snälla och svaga som gör det svårt att föreställa sig att någon kan slå en äldre person, eller att äldre själva slår.

Men i själva verket är det inte särskilt ovanligt att äldre utsätts för våld. I sitt eget hem kan äldre utsättas för våld av en partner, ett barn eller barnbarn, och på ett äldreboende kan en granne eller personal vara förövare. Både äldre kvinnor och äldre män utsätts för våld, men våldet mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får allvarligare konsekvenser.

Våld är dessutom mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld. Det finns goda skäl för ett #metoo65+.

Genom denna utbildningsdag vill Diakonistiftelsen tillsammans med Länsstyrelsen lyfta frågan om våld mot äldre och belysa vikten av kunskap, av organisering och specifika insatser för äldre våldsutsatta och äldre som förövare. Under dagen varvas föreläsningar med workshops.

Utbildningsdagen genomförs i samarbete med Uppsala stift och Sensus.


Målgrupp: Personer inom äldreomsorg, primärvård, kyrkor och socialtjänst som arbetar med äldre människor som drabbas eller riskerar att drabbas av våld.

Tid: tisdag 27 november 2018, kl 9-16.20, fika från 8.30

Plats: Mariasalen, Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala.

Ingen kostnad, fika och lunch ingår

Sista anmälningsdag; 19 november. Anmälan är bindande. Plats kan dock överlåtas till annan person.

Om antalet anmälda inte uppgår till 25 personer förbehåller vi oss rätten att ställa in undervisningstillfället.

Du anmäler dig på Sensus webbplatslänk till annan webbplats

 

Program

8.30 Fika

9.00 Inledning
Charlotte Engel, diakoniansvarig, Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala
Helena Svensson, Regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Uppsala Län

9.20 Våld mot äldre kvinnor – och män. Vad säger forskningen?
Anette Marklund, utbildare, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) Uppsala Universitet

10.05 Att arbeta med våld i nära relationer
Torbjörn Trolte, verksamhetsansvarig, Mottagningen för våld i nära relationer (MVU)

10.55 Workshop 1
Nexus Resurscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, MVU, Anhörigcentrum

11.30 Workshop 2
Nexus Resurscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, MVU, Anhörigcentrum

12.00 Lunch

13.00 Kompetens och metodstöd mot våld mot äldre
Ingrid Hjalmarson, Stiftelsen Äldrecentrum, Stockholm

13.45 Våld i nära relation vid demenssjukdom
Anhörigcentrum, Uppsala Kommun

14.30 Fika

14.45 Workshop 3
Nexus Resurscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, MVU, Anhörigcentrum

15.20 Workshop 4
Nexus Resurscentrum, Stiftelsen Äldrecentrum, MVU, Anhörigcentrum

15.55 Uppsala kommun – ett gott exempel inför framtiden?
Sofia Venemalm, strateg & Gunilla Andersson Svahn, utvecklingsledare, området våld i nära relationer, Socialförvaltningen, Uppsala kommun

16.15 Avslutande ord

 

VAR: Mariasalen, Stiftets hus, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad, fika och lunch ingår

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2018

Kontakt