20- 22 nov 2018 klocka 00.00 - 00.00

Säkerhetsskyddskurs för kommuner och prioriterade bolag

Konferenslokal med stolar

En speciellt anpassad kurs för den som innehar eller kommer att inneha befatting i kommunen och dess säkerhetsskyddsorganisation med uppgifter avseende säkerhetsskydd inom kommunens verksamheter.

Utbildingen rikar sig till särskilt inbjudna.

VAR: Gimo Herrgård

KOSTNAD: Deltar med helpension: 4000 kr. Deltar med dagtid: 2.500 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt