29 nov 2018 klocka 09.00 - 16.00

Workshop om regional vattenförsörjning

Hur klarar vi regional vattenförsörjning vid ett förändrat klimat och hur förbereder vi oss för kortvariga kriser genom nödvattenplanering.

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Uppsala län ska långsiktigt, i ett flergenerationsperspektiv, säkerställa tillgången på vattenresurser för dricksvattenförsörjning i Uppsala län.

Två delmål med planen är att den ska stärka länets förmåga att hantera klimatförändringarna samt krissituationer kopplade till hot mot dricksvattenförsörjning.

SMHI har tagit fram ett fördjupat underlag till Länsstyrelsen om hur ett förändrat klimat kan påverka vattenresurserna i länet inom olika geografiska typområden. SMHI kommer under dagen att presentera resultatet samt förslag och behov av kompletterande utredningar.

I januari bjöd Livsmedelsverket och Länsstyrelsen in till en workshop om klimatanpassning för dricksvattenproducenter.

Vi följer upp hur kommunerna / dricksvattenproducenter har arbetat vidare och visar den lanserade handboken för klimatanpassad dricksvattenproduktion.

Likaväl som vi behöver förbereda oss för ett förändrat klimat behöver vi ha en beredskap för andra krissituationer som kan uppstå i dricksvattenförsörjningen. En krissituation med dricksvattenbrist påverkar hela samhället.

Nödvattenplanering är ett verktyg för att vara förberedd och kunna hanteras svåra situationer. Livsmedelsverket presenterar under dagen sin guide för planering av nödvattenförsörjning.

Tid: 29 november kl. 9-16

Lokal: Länsstyrelsen; Bäverns gränd 17, Uppsala (alternativt annan lokal som meddelas senare)

Ingen kostnad, fika ingår

VAR: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad, fika ingår

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 nov 2018

Kontakt