10 dec 2018 klocka 09.00 - 15.30

INSTÄLLT - Utbildningsdag om prostitution och människohandel

Utbildningsdag för chefer och strateger som kommer att ge fördjupad kunskap om människohandel och prostitution ÄR INSTÄLLT.

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en utbildningsdag om prostitution och människohandel. #metoo

Målgrupper är personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och andra närliggande yrkesgrupper.

Dagen kommer att ge oss fördjupad kunskap om människohandel och prostitution. Hur ser verkligheten ut idag? Vem köper sex och vem säljer sex? Vilka riskgrupper finns och vad är ”sugardejting”? Vi kommer tillsammans se och diskutera filmen Pornland och vad den har för relation till sexköp, attityder och normer.

Huvudföreläsare är Anna Runesson, regionskoordinator (Gävleborg och Västmanland) mot prostitution och människohandel.

Maria Westergren, GIGOB (Gränsöverskridande Internationell Grov Organiserad Brottslighet) kommer att prata om lagar och polisens sätt att arbeta med människohandel och prostitution. 

Fullständigt program kommer i november

 

10 december: utbildningsdag för chefer inom socialtjänsten, hälso och sjukvården, myndigheter och idéburen sektor

Max 40 personer, sista anmälning är 28 november

Park inn by Radisson, Storagatan 30, Uppsala

Vi börjar med frukost mellan 8 och 9

Utbildningsdagen börjar kl 09.00 och håller på till 15.30

Ingen kostnad, lunch och fika ingår

VAR: Park inn by Radisson, Storgatan 30, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 nov 2018

Kontakt