14 dec 2018 klocka 09.00 - 15.00

Kunskapsdag - spel om pengar

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem vid spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Länsstyrelsens uppdrag när det gäller spelproblem är att stödja kommuner och regioner när de ska genomföra lagändringarna, samt att arbeta med prevention och samverkan.

Länsstyrelsen i Uppsala län - i samverkan med Region Uppsala, Uppsala universitet/U-fold, Föreningen för spelberoende, Uppsala spelberoendecentrum, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen - bjuder in till en kunskapsdag om spel om pengar.

Målgrupp: Personal och beslutsfattare inom kommun och regioner (landsting), elev-/studenthälsopersonal och föreningslivet.

Datum/tid: 14 december, kl 09:00-15:00. Fika från 8.30

Lokal: Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Kostnad: Ingen kostnad, lunch och fika ingår

Anmäl dig via formuläret nedan senast 19 november.

Program

08.30 Kaffe/te och smörgås

09.00 Problem vid spel om pengar – hur ser det ut i Uppsala län?

Mattias Lindh, brottsförebyggare och ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län
Ehline Larsson, FoU-samordnare missbruk/beroende Region Uppsala
Fred Nyberg, seniorprofessor, Uppsala universitet/U-fold

9.30 En spelare - vilka är de?

Ewa-Karin Ottosson har under många år träffar och behandlat många kvinnor och män som har fått allvarliga problem med beroende och spel om pengar. Hon ger flera olika perspektiv på vilka spelarna är som har sökt hjälp och även ett särskilt anhörigperspektiv lyfts fram.

Ewa-Karin Ottosson, leg. Sjuksköterska, KBT-terapeut, Uppsala Spelberoendecentrum

10.00 Att uppmärksamma, utreda och behandla spelmissbruk och spelberoende

Hur kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården uppmärksamma och ge stöd och hjälp till personer med spelmissbruk och spelberoende? Vad innebär den lagstiftning som trädde ikraft den 1 januari 2018? En presentation av kunskapsstödet om behandling av spelmissbruk och spelberoende som Socialstyrelsen tagit fram.

Christina Högblom, utredare, Socialstyrelsen

10.45 Frågor/Diskussion vid bord

11.00 PAUS

11.15 Spelberoende och dess riskfaktorer och samsjuklighet - kunskap från forskning och klinisk praktik.

Anders Håkansson, överläkare och professor, Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet

12.15 Lunch

13.00 Problem med spel om pengar ur ett lokalt förebyggande perspektiv

Vad innebär spelproblem för individ och samhälle och varför det är viktigt att förebygga? Vilka är möjligheterna för lokal och regional nivå i detta arbete? Vilka verktyg finns i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem.

Jessika Spångberg, utredare Hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention, Folkhälsomyndigheten

13.45 Frågor/Diskussion vid bord

14.00 Vad gör vi i nästa steg? Workshop

Alla hämtar fika och sätter sig vid borden för att diskutera

15.00 Avslut

VAR: Clarion hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2018

Kontakt