24- 25 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

FREDA-utbildning: beskrivning och farlighet

Utbildning i att använda FREDA-beskrivning som ett stöd i utredningsarbetet för att utreda våldsutsatthet och för att få standardiserade bedömningsmetoder.

Datum: 24-25 oktober, kl 9-16 båda dagarna. Vi börjar med morgonfika, som finns mellan 08.00-09.00

Plats: Scandic Uplandia, Uppsala

Målgrupp: Socialtjänsterna i Uppsala län.

Sista anmälningsdag: 10 oktober, anmälan gäller hela utbildningen, dvs två dagar.

Utbildningen kostar ingenting och Länstyrelsen bjuder på fika och luncher.

Utbildningens innehåll:

  • socialnämndens ansvar för våldsutsatta vuxna och barn som upplever våld i nära relationer
  • att utreda våldsutsatthet; vad bör en utredning innehålla, att ha ett utredande samtal, att dokumentera, etiska aspekter av utredande samtal om våldsutsatthet
  • standardiserade bedömningsmetoder
  • FREDA-beskrivning som ett stöd i utredningsarbetet
  • att bedöma risk för fortsatt,eskalerande och dödligt våld i ärenden som rör våld i nära relationer
  • när bör man bedöma risk
  • att bedöma risk för försatt,eskalerande och dödligt våld med stöd av FREDA-farlighetsbedömning
  • säker handläggning
  • säkerhetsplaneringar

Utbildningen består av föreläsning, grupparbeten, utbildningsfilmer, arbete med case och läsning av autentiska våldsutredningar. Fokus är det praktiska sociala arbetet med våldsutsatta vuxna.

Utbildare

Linn Moser Hällen från Arvin utbildning. Linn är socionom, föreläsare, handledare och en av författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik. Linn har tio års erfarenhet av arbete inom myndighetsutövande socialtjänst med våld i nära relationer som bland annat socialsekreterare, samordnare, metodutvecklare och arbetsledare.

VAR: Scandic Uplandia, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2018

Kontakt