07 nov 2018 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag - Att förhindra ett barns död

Välkomna till en utbildningsdag den 7 november med Barnskyddsrådet i Uppsala län med temat hur vi som samhälle kan förhindra ett barns död.

I England görs regelbundet utredningar vid allvarliga tillbud eller dödsfall för barn. I Sverige har vi Lex Bobby som säger att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd. Socialstyrelsen utreder cirka fyra fall om året. Räcker det? Skulle vi behöva göra mer? Vad kan vi göra i samverkan för att förhindra att barn riskerar att dö eller faktiskt dör?

Huvudtalare under dagen är två personer från England som arbetat på både strategisk och praktisk nivå med utredningar. Deras föreläsningar hålls på engelska, och inleds med översättning av väsentliga begrepp till svenska.

Peter Sidebotham, docent i pediatrik och folkhälsa vid Warwick University in England. Huvudsakliga forskning kring barnmisshandel, plötslig spädbarnsdöd och hälsovårdsforskning vid granskning av dödsfall bland barn samt handläggning vid oväntad barndöd. Han har lett utvecklingen av nationella utbildningsmaterial i barnskydd och child death review i Storbritannien.

Wendy Thorogood, utnämnd sjuksköterskekonsult för barn med NHS Dorset Clinic Commissioning Group (CCG). Thorogood har många års erfarenhet med att utveckla child death review rutiner såväl lokalt som nationellt i England.

Gabriel Otterman, överläkare i Barnskyddsteamet vid Akademiska barnsjukhuset med många års erfarenhet i kliniskt arbete med barn som far illa. Hans forskning har också haft fokus på epidemiologi.

Arrangörer är Barnskyddsrådet i Uppsala län i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län.

Läs mer och anmäl dig på webbplatsen för Barnskyddsrådet i Uppsalalänk till annan webbplats

VAR: Grönwallsalen, ingång 70, Akademiska sjukhuset, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt