27 nov 2018 klocka 09.00 - 12.00

Kulturmiljöunderlag i Uppsala län

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet inbjuder till ett möte med länets kommuner den 27 november 2018. Programmet vänder sig till dig som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, såsom bygglovshandläggare, planhandläggare eller motsvarande samt politiker.

Programmet

  • 09.00 – 09.10 Välkomna, Roger Edenmo, Länsstyrelsen
  • 09.10 – 09.35 Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser, Lena Olsson, Riksantikvarieämbetet
  • 09.35 – 10.00 Kulturvärden försvinner i byggprocessen, Jonas Widhe, Riksantikvarieämbetet
  • 10.00 – 10.30 Fika
  • 10.30 – 11.10 Kulturmiljöprogrammens möjligheter och begränsningar, Maria Ros och Annika Andersson, White Arkitekter AB
  • 11.10 – 11.40 Framtagande av en kulturmiljöstrategi i Uppsala kommun, Dan Thunman, Uppsala kommun
  • 11.40 – 12.00 Sammanfattning och avslutning, Roger Edenmo, Länsstyrelsen

VAR: Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2018

Kontakt