20 sep 2018 klocka 15.00 - 17.30

Inställt!

Partnerskapsmöte - landsbygdens arbetsmarknad och integration

landsbygd

OBS! Mötet 20 september är inställt. Nytt datum kommer.

Länsstyrelsen i Uppsala län hälsar välkommen till möte för länets partnerskap för landsbygdsutveckling.

OBS! Mötet 20 september är inställt. Nytt datum kommer.

Temat för eftermiddagen kommer att vara landsbygdernas arbetsmarknad och integration, med samtal om hur aktörer i länet kan samverka för integration på landsbygdens arbetsmarknad och för att lyfta underrepresenterade grupper i näringslivet.

Vi kommer att ta avstamp i vårens studieresa och dela tidigare erfarenheter för att identifiera utmaningar att samlas kring. Därefter diskuterar vi framtida möjligheter för nya samarbeten inom området. Vi ser därför ett stort värde i din och din organisations medverkan.

Information om nytt datum kommer

Enheten för landsbygdsutveckling.

VAR: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt