15- 16 nov 2018 klocka 12.00 - 13.00

Krisberedskaps- och totalförsvarskonferens i Uppsala län

Gimo Herrård

Snart är det dags för årets stora krisberedskaps– och totalförsvarskonferens i Gimo. Programmet tar upp aktuella frågeställningar och händelser inom samhällets krisberedskap lokalt, regionalt och nationellt.

Intresset under tidigare år har varit mycket stort och antalet platser är begränsat. Konferensplatser med övernattning finns därmed tilldelat per organisation och kommer att framgå av sändlistan. Konferenslokalen begränsar antalet deltagare till cirka 100 anmälda deltagare.

OBS! Konferensen riktar sig till särskilt inbjudna.

VAR: Gimo Herrgård, Östhammars kommun

KOSTNAD: Avgift faktureras deltagare

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2018

Kontakt