27 sep 2018 klocka 13.00 - 16.00

Nätverksmöte för Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor

Höstens första nätverksmöte för Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor innehåller en föreläsning om Nationellt kompetensstöd och Uppsalamodellen.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna tagit fram konkreta verktyg som webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och webbkurs om våld. Inom ramen för samma regeringsuppdrag har Region Uppsala och NCK tagit fram Uppsalamodellen och arbetar nu för att sprida den regionalt och nationellt. Våra gästföreläsare den 27e september är: Annika Engström, projektledare NCK och Anna Häger, avdelningschef Kvinnofridsenheten Akademiska sjukhuset.

Under eftermiddagen kommer vi även att diskutera den handlingsplan för arbetet mot våldet i länet som kommer att sammanställas under hösten för kommande år. Den planen utgår från den jämställdhetsstrategi inklusive mäns våld mot kvinnor som Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor har bidragit med kunskap och inriktning till.

Observera att mötet äger rum på Clarion Hotel Gillet denna gång.

Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor består av personal inom socialtjänsten, polisen, kriminalvården, hälso- och sjukvården och idéburen sektor som möter våldsutsatta och/eller våldsutövare.

VAR: Clarion Hotel Gillet

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 sep 2018

Kontakt