01 okt 2018 klocka 08.30 - 16.00

Regional vattenförsörjningsplan

Dricka vatten

Under dagen blir det föredrag av SGU om de utökade grundvattenutredningarna de gör i länet samt av Trafikverket om riskanalys. Dessutom blir det workshop om prioritering av vattenresurser samt åtgärder i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Alla kommuner och kommunala VA-bolag, politiker och tjänstemän, samt andra aktörer kopplade till dricksvattenförsörjning och som vill bidra till den regionala vattenförsörjningsplanen är välkomna. Tanken är att den regionala vattenförsörjningsplanen bland annat ska vara ett underlag till kommunernas översiktsplaner.

Anmäl dig till Åsa Blomster, senast den 4 september. Age namn, organisation och eventuellt kostallergier. 

VAR: Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan Uppsala

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 sep 2018

Kontakt