10 sep 2018 klocka 13.00 - 17.00

Kompetensutvecklingskonferens (TIA)

Varmt välkomna till en eftermiddag med fokus på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för tidiga insatser för asylsökande!

Höja vår förmåga och dela med oss av våra erfarenheter

Syftet med konferensen är dels att höja vår kunskap och förmåga vad gäller att möta och bemöta vuxna och unga vuxna asylsökande — en målgrupp som ofta befinner sig i en utsatt, och ibland även särskilt utsatt, situation. Under eftermiddagen kommer vi också att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyten mellan utförare av tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Konferensens upplägg

Innehållet kommer att utgöras av information, föreläsning, workshop samt en längre fikapaus. Vi från Länsstyrelsen kommer inledningsvis att informera om vad som är på gång hos oss inom ramen för TIA-arbetet. Carl Pether Wirsén, beteendevetare och tidigare verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade i Uppsala, kommer därefter att föreläsa om migrationens psykosociala aspekter. Slutligen kommer Länsstyrelsen att hålla i en workshop som har särskilt fokus på erfarenhetsutbyte.

Målgruppen för konferensen är representanter från civilsamhällesorganisationer i Uppsala län som har pågående TIA-projekt eller tidigare har erhållit TIA-medel.

Program:

  • 13.00-13.20 Länsstyrelsen inleder och hälsar alla deltagare välkomna
  • 13.20-14.50 Carl Pether Wirsén, beteendevetare och fil. mag. i arbets- &
    organisationspsykologi, föreläser om migration och migrationens psykosociala aspekter
  • 14.50-15.15 Fikapaus
  • 15.15-16.45 Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte
  • 16.45-17.00 Avrundning

Sista anmälningsdag är 24 augusti. Ange eventuell specialkost samt behov av hjälpmedel, till exempel hörselslinga. Konferensen är kostnadsfri.

Har du frågor kontakta

Janni Bohman, janni.bohman@lansstyrelsen.se, 010-223 33 48 eller Matilda Halling, matilda.halling@lansstyrelsen.se, 010-223 32 30

VAR: Scandic Uplandia Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 aug 2018

Kontakt