05 sep 2018 klocka 09.00 - 12.00

Forskarna på slottet

Forskarna på slottet - Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till Forskarna på slottet onsdagen den 5 september 2018 kl. 09.00.

Temat för dagen är våldsbejakande extremism och du anmäler dig längre ned på sidan.

Plats: Uppsala slott, Representationsvåningen, ingång A.

Tid: 09.00-12.30 Därefter följer en gemensam lunch.

Vi ser fram emot en förmiddag med intressanta föredrag och diskussioner!

Program:

09.00: Inledning

Landshövding Göran Enander

Från politiskt opålitliga till våldsbejakande extremism - 100 år av samhällets motreaktioner

Heléne Lööw

Heléne Lööw är docent i historia och universitetslektor med särskild inriktning mot extremism och samhällsskydd. Forskningsinriktning, extremism och samhällsskydd, nationalsocialismens historia och nutida uttryck.

Heléne Lööw kommer att beröra utvecklingen från först världskriget fram tills i dag vad gäller samhällets syn på och motåtgärder mot rörelser som bedömts som statsfientliga. Hur har terminologin utvecklats? Vilka rörelser har varit aktuella under vilka epoker? Vilka åtgärder har vidtagits? Straff, yrkesförbud, prevention? Vilka strategier har de rörelser som ställts utanför det politiska systemet använt sig av?

Sekulär radikalisering? En diskussion om våldsbejakande extremism i den franska radikalnationalistiska miljön

Per-Erik Nilsson

Per-Erik Nilsson är docent i religionssociologi och föreståndare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Per-Eriks forskning fokuserar på gränslandet mellan politik, religion och sekularism med särskilt fokus på identitetskapande, andrefieringsprocesser, och våldslegitimering.

Per-Erik Nilsson kommer, med utgångspunkt i sin nya bok French Populism and Discourses on Secularism (Bloomsbury, 2018) att diskutera våldsbejakande extremism i den franska radikalationalistiska miljön. Han kommer att särskilt fokusera på rörelser som ser sig själva som sekulära och problematisera hur som begreppen radikalisering, sekularism och religion relaterar till varandra. Under sin presentation kommer Per-Erik även att dra paralleller till Sverige. 

Kort paus

Våldsorienterad religiös aktivism i gränslandet mellan apokalyps, uppror och missdåd

Emin Poljarevic

Emin Poljarevic är docent i religionssociologi och universitetslektor i islamisk teologi och filosofi. Emins nuvarande forskning är inriktad på att undersöka motivationsfaktorer och sociala processer bakom våldsorienterade tolkningar av religiösa texter i ett antal muslimska majoritets- och minoritetssamhällen.

Emin Poljarevic kommer att presentera en kunskapsöversikt om salafismens roll i våldsorienterad radikalisering av unga individer idag. Han lyfter fram i synnerhet en fallstudie som rör en ung svensk krigsresenär och en rad förklaringar till dennes livsval och aktivism.

Summering och diskussion

Diskussionspasset leds av Marcus Hjelm

Marcus Hjelm är regional samordnare mot våldsbejakande extremism och arbetar vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Programmet avslutas kl. 12.30.


Därefter inbjuds samtliga deltagare att delta i en gemensam lunch.

Anmäl dig nedan.
Sista svarsdag är den 31 augusti 2018.

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet.

Anmälan

VAR: Uppsala slott, representationsvåningen, ingång A.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 aug 2018

Kontakt