24 sep 2018 klocka 08.30 - 13.00

Orsaksanalys – ett verktyg till förbättrade brottsförebyggande insatser

Skälet till att vi träffas är för att förstärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på lokal nivå i Uppsala län och ge er kommun en möjlighet att fördjupa era kunskaper i orsaksanalyser.

En orsaksanalys är ett arbetssätt för att undersöka varför ett brottsproblem uppstår. Orsaksanalysen utgör en brygga mellan kommunen och polisens gemensamma lägesbilder och åtgärdsplanen. Att göra en orsaksanalys innebär att undersöka olika omständigheter och förhållande som leder till brottsligheten.

Länsstyrelsen i Uppsala län vill även ge nyckelpersoner i länet en möjlighet att träffas för att stärka det lokala/länsbundna nätverket och utveckla en samverkan över kommungränserna. Dagen är en början på återkommande träffar med fokus att öka samverkan mellan kommunerna, kommunpoliserna, myndigheter och övriga aktörer i Uppsala län i enlighet med den nationella strategin ”tillsammans mot brott”

Varmt välkomna!

Sista dag för anmälan är 23 augusti

Program

 • 0830-0900 Kaffe/te och macka
 • 0900-0915 Presentation/inledning
 • 0910-0945 Information om att Barnkonventionen kommer bli svensk lag (år 2020) och barn som brottsoffer (Barnombudet Uppsala län - BOiU)
 • Länsstyrelsen informerar om vad som är på gång inom Brottsförebyggande frågor
  Kort information om vad som är på gång inom SKL (Sveriges kommuner och landsting)
 • 0945-1015 Polisens strategiskt Brottsförebyggande arbete - Anna-Lena Pihl, Brottsförebyggande samordnare, Region Mitt, och Ulf Lundgren, kommunpolis Uppsala
 • 1015-1030 PAUS
 • 1030-1140 Orsaksanalys som ett verktyg i det brottsförebyggande arbetet - Daniel Vesterhav, BRÅ
 • 1140-1210 Hur jobba med orsaksanalys. Praktisk erfarenhet från Enköpings kommun - Carl Gynne Brottsförebyggande samordnare, Enköpings kommun
 • 1210-1300 Lunch

För mer information om orsaksanalyser läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VAR: Scandic Uppsala - Dragarbrunnsgatan 32

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 aug 2018

Kontakt