13 aug 2018 klocka 09.00 - 15.00

Kurs om fårens utfodring (Uppsala)

Vad behöver jag veta för att utfodra mina tackor rätt?

Under den här dagen kommer Theo de Braver från Gård & Djurhälsan att berätta mer om fårens foderbehov och olika fodermedel samt andra ämnen kopplade till foder som till exempel foderstater, tillväxt, slaktmognadsbedömning och hullbedömning.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kursen ingår i ett samarbetsprojekt mellan länen i Mälar-Hjälmarregionen. Projektet innehåller en serie med åtta träffar och en studieresa i varje län. Träffarna har olika teman och alla handlar om fårskötsel och lammproduktion.

Kursen går även i följande län:

Södermanland den 15 augusti

Stockholm den 27 augusti

Örebro den 28 augusti

Västmanland den 29 augusti

Se respektive länsstyrelses webbplats och kalender för mer information.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Bergsbrunna bygdegård, Uppsala

KOSTNAD: Kursen kostar 300 kr exklusive moms, fika och lunch till självkostnadspris.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 aug 2018

Kontakt