13- 14 dec 2018 klocka 09.00 - 15.00

Stabs- och ledningsmetodik

Operativa bordet i räddingsledningen

Det viktigt att kunna tillämpa metodik och struktur som skapar kvalitet och förmåga i stabsarbetet. Det är också bra om arbetssättet är så likartat som möjligt hos aktörer i hela krishanteringssystemet. Därför erbjuder länsstyrelsen den här kursen.

Den svenska krishanteringsförmågan präglas av ett helhetsperspektiv där förmågan att kunna samordna resurser och verksamheter genom samarbete över sektors- och ansvarsgränser är väsentlig.

Denna förmåga innebär bland annat krav på:

  • samverkan lokalt, regionalt och centralt
  • att samordna, utforma och sprida information
  • att leda intern krisledningsorganisation

I dessa perspektiv är det viktigt att kunna tillämpa metodik och struktur som skapar kvalitet och förmåga i stabsarbetet. Det är också bra om arbetssättet är så likartat som möjligt hos aktörer i hela krishanteringssystemet.

Utbildningen som erbjuds är generellt tillämpbar för alla aktörer, i samtliga nivåer i krishanteringssystemet.

Utbildningen syftar till att ge förutsättningar att skapa en väl fungerande stab i samband med samhällsstörningar eller större påfrestningar, ofta där flera aktörer deltar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga aktörer i krishanteringssystemet och mer specifikt till personal som kommer att arbeta i aktörens krisledningsorganisation i befattning som stabsmedlem.

Mål

Utbildningen har som övergripande målsättning att utveckla din förmåga att leda och samordna arbetet i en stabsfunktion. Utbildningen omfattar två delar.

Dag 1 är en metodikdel som omfattar ledningsbegrepp och dess innebörd, samt strukturer och metoder för funktionsarbete i en stab.

Dag 2 är en tillämpningsdel där du i aktivt stabsarbete under övning får omsätta och tillämpa dina teoretiska kunskaper under ledning av en stabschef från kursledningen.

Förkunskapskrav

Du ska kunna redogöra för hur din organisations krisledning är uppbyggd eller kommer att se ut. Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande och att du delar med dig av dina tidigare erfarenheter

Datum 13–14 December

Tider 09–17 dag 1, 8-15 dag 2
Plats Centralt i Uppsala, exakt plats meddelas senare
Sista anmälningsdag 9 november
Max antal deltagare 24
Kostnad 2 600 kr exkl. moms, utan övernattning
Kostnad 3 800 kr exkl. moms, inklusive övernattning (1 natt)

Dag 1 avslutas med en gemensam middag kl. 17.30.

VAR: Centralt i Uppsala, exakt plats meddelas senare

KOSTNAD: Kostnad 2 600 kr exkl. moms, utan övernattning. Kostnad 3 800 kr exkl. moms, inklusive övernattning (1 natt)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 nov 2018

Kontakt