12 jun 2018 klocka 13.00 - 16.00

Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor 12 juni, tema Heder och skydd

Att få information och kunskap om två kartläggningar som färdigställs under våren.

Kartläggning "UNG018" om hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar i Uppsala kommun, och kartläggning av kvalitén i skyddat boende i tre län (Uppsala , Västmanland, Gävleborg).

Mötets  upplägg 

Vi kommer att  få ta del av två presentationer och det blir tid för frågor och diskussion.

Målgrupp

Personal inom socialtjänsten, Polisen, Kriminalvården, Migrationsverket, hälso- och sjukvården, och idéburen sektor som möter våldsutsatta och/eller våldsutövare.

Välkommen!

VAR: Park Inn, Storgatan 30, Uppsala.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt