30 maj 2018 klocka 17.00 - 18.15

Vision till verkstad: Utbetalningsträff

Har du ansökt och fått beviljat stöd i landsbygdsprogrammet, och ska göra en delutbetalning? Eller står du inför att ansöka om slututbetalning?

Under denna träff fokuserar vi på frågor som gäller utbetalningar. Vi går igenom processen för utbetalningsansökan, vad du ska tänka på, vilka bilagor som ska bifogas och så vidare. Vi ger dig tips och svarar på dina frågor.

Uppge gärna vilken typ av stöd som du ska ansöka om utbetalning för.

Anmälan: Se kontaktuppgiften.

Under våren och hösten 2018 genomför vi satsningen Vision till verkstad. Vi bjuder då in till tre träffar för dig som vill söka stöd eller utbetalning i landsbygdsprogrammet. Syftet är att ge dig som har en utvecklingsidé för företag eller föreningar och privatpersoner stöd och tips, och underlätta ansökningsprocessen. Under våren håller vi Startträff 19 april, Sökverkstad 17 maj och Utbetalningsträff 30 maj.

VAR: Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, Uppsala

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 maj 2018

Kontakt