Kompetensutveckling och rådgivning

Kontakta någon av de två personerna nedan om det gäller kompetensutveckling.

Nya jobb, kontakta Hanna Bjärnlid.

Kurser, fältvandringar, rådgivningar, studieresor med mera som annordas av andra aktörer än Länsstyrelsen Uppsala län.

Aktiviteter som helt eller delvis anordnars av Länsstyrelsen i Uppsala län återfinner du bland kalenderhändelsernalänk till annan webbplats.

Kontakt