Naturvårdsinsatser

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Du kan söka stöd för att bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer. Stödet ska bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtteränger

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Stöd till lokala naturvårdssatsningar

Vill du genomföra åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad eller vill du anlägga eller restaurera en damm eller våtmark? Då kan du få statligt bidrag.

Stöd till lokala naturvårdsinsatser

Kontakt