Organisationsbidrag nationella minoriteter

Länsstyrelsen betalar årligen ut organisationsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter.

Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som

företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen.

Organisationsbidrag för verksamhetsåret 2019

Fyll i och skriv under aktuell ansökningsblankett. Skicka ansökan med tillhörande blanketter och bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se.

AnsökningsblankettPDF

Bekräftelse av ansökanPDF

Checklista till underlagPDF

Vägledning med information om ansökanPDF

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast den 1 oktober 2018.

Stadsbidraget betalas ut senast den 31 mars 2019.

Statsbidrag för 2018

Följande organisationer uppbär statsbidrag för verksamhetsåret 2018.

Organisationer som företräder judar

Sveriges Jiddischförbund
Kontaktperson:Jacob Kaluski

Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd
Kontaktperson: Isak Reichel

Organisationer som företräder tornedalingar

Svenska Tornedalingars Riksförbund
Kontaktperson: Maja Mella

Organisationer som företräder sverigefinnar

Sverigefinländarnas delegation
Kontaktpersoner: Sinikka Lindquist, Raija Metso Korpela

Sverigefinska Riksförbundet
Kontaktperson: Marita Härkönen

Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige
Kontaktperson: Pirkko Sinkkonen

Organisationer som företräder romer

Romano Pasos Research Centre
Kontaktperson: Gregor Kwiek

Centralförbundet Roma International
Kontaktperson: Helena Johansson

Roma Institutet
Kontaktperson: Valder Lindeman Schwartz

Sveriges Romerförbund
Kontaktperson: Mario Asp

Riksförbundet Romer i Europa
Kontaktperson: Stefano Kuzhicov

Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa
Kontaktperson: Jon Pettersson

IREM - International Romska Evangeliska Missionen
Kontaktperson: Lars Demetri

Kontakt