Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och landsting.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Anmäla partiets deltagande i val

Partier som önskar delta i valet måste 30 dagar före valdagen anmäla detta.
För partier utan registrerad partibeteckning krävs samtycke.

Länsstyrelsen räknar alla röster/valsedlar efter valet

Efter valet räknar länsstyrelsen samtliga röster/valsedlar i alla valen. Länsstyrelsens personal inklusive de som anmält intresse av att räkna röster (räknare), räknar och dokumenterar bedömningen av valsedlarna.

Vad händer på länsstyrelsen efter valdagen?

Länsstyrelsens arbete med valen är att under valdagen vara stöd till kommunernas valnämnder. Under kvällen, efter att valet avslutats kl. 20.00, eller under EU-valet kl. 21.00, tar länsstyrelsen emot samtliga valsedlar från Uppsala kommuns valnämnd. Under måndagen tar länsstyrelsen emot valsedlar från de övriga kommunerna i länet.

Valnatten

På valnatten tar även länsstyrelsen emot samtliga valresultat i landet. Dessa valresultat rings in till oss från alla valdistrikt i landet. Det är dessa valresultat som du sedan ser på TV, webben eller får höra på radio.

Länsstyrelsen börjar räkna alla valsedlar

Klockan 10.00 dagen efter valdagen börjar länsstyrelsen att räkna alla valsedlar som har lämnats i valet i länet. Vi tittar extra noga på de valsedlar som i vallokalen blivit underkända, och bedömer om de valsedlarna ska godkännas. På samma sätt tittar vi också på de valsedlar som blivit godkända, om de av någon anledning ska underkännas.

Onsdagen efter valdagen börjar valnämnderna den preliminära rösträkningen av de förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Dessa valsedlar lämnas sedan över till länsstyrelsen under eftermiddagen samma dag. Även dessa valsedlar räknas och läggs till valresultatet.

Under valnatten får du endast reda på hur många röster varje parti fått i valet. Det är först när länsstyrelsen börjar räkna rösterna, som du får reda på hur många personröster (kryss) som varje person får som står på valsedlarna. Som väljare har du möjlighet att kryssa någon person som du föredrar på valsedeln.

Var kan du se det slutliga valresultatet?

Länsstyrelsens räkning av rösterna publiceras av Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och du kan följa vår räkning i realtid, då webben uppdateras ofta. Du är förstås mer än välkommen att besöka oss och följa vår räkning av valsedlar, då den är offentlig för alla som vill titta och fråga om hur räkningen går till. Länsstyrelsens slutliga räkning äger rum på Ekonomikum i Uppsala, Kyrkogårdsgatan 10.

Hur länge räknar länsstyrelsen?

Vi kommer att räkna de röster som avlämnats i det allmänna valen i ungefär en och en halv vecka efter valdagen. Under EU-valet räknar vi i ungefär 3-4 dagar efter valdagen.

Fastställer valresultatet

Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare till riksdagen och till Europaparlamentet. Länsstyrelsen fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige i länet.

Information på webben och twitter

Vi kommer i mån av tid och möjlighet att publicera information om hur den slutliga räkningen fortskrider på vår webbplats, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentligt

Röstmottagningen, rösträkningen i vallokalen och den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det innebär att allmänheten har rätt att närvara och se vad som händer och på så sätt kontrollera att allt går rätt till.

Kontakt