Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

  • Driftkostnader för byggnader
  • Drift och underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Bygdemedel i Uppsala län

I Uppsala län kan du få bygdemedel för verksamhet som kommer bygden tillgodo i Älvkarleby kommun eller Söderfors. Den största delen av medlen som betalas in till Uppsala län är avsedd för Älvkarleby kommun. En mindre del är avsedd för Söderfors i Tierps kommun. Du som bor eller är verksam i Söderfors kan även söka stödet i Gävleborgs län, som hanterar den större andelen av de bygdemedel som rör Söderfors. För mer information om detta, kontakta Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

För 2019 har Länsstyrelsen i Uppsala län fått ca 150 000 kronor att fördela. Du kommer snart att kunna ansöka om bygdemedel här på webbplatsen, genom en e-tjänst eller genom en blankett. Sista ansökningsdatum för 2019 publiceras inom kort, men kommer att infalla under februari eller mars. Beslut om bygdemedel kommer att fattas under våren. Projekten ska ha slutdatum senast den 30 november 2019.

Du kan påbörja ditt projekt eller investering efter att du skickat in en ansökan om bygdemedel, men då är det på egen risk. Du kan riskera att få ett avslag och får då stå för kostnaderna du lagt ut själv. Om vi beviljar din ansökan kan du ta med kostnader som du haft från det datum då vi fick in din ansökan om bygdemedel. Pengarna betalas alltid ut efter projektets slut, när du har redovisat betalda utgifter med fakturor och betalningsbevis.

Kontakt