Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

  • Driftkostnader för byggnader
  • Inköp, drift eller underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Bygdemedel i Uppsala län

I Uppsala län kan du få bygdemedel för verksamhet som kommer bygden tillgodo i Älvkarleby kommun eller Söderfors. Den största delen av medlen som betalas in till Uppsala län är avsedd för Älvkarleby kommun. En mindre del är avsedd för Söderfors i Tierps kommun. Du som bor eller är verksam i Söderfors kan istället söka stödet i Gävleborgs län, som hanterar den större andelen av de bygdemedel som rör Söderfors. För mer information om detta, kontakta Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Ansökningsperioden för 2018 är avslutad. Länsstyrelsen beräkna kunna meddela beslut under april-juni till de som sökt bygdemedel. Du får påbörja investeringen från och med det datum din ansökan kommer in till Länsstyrelsen, men på egen risk. Du bör se till att du har någon annan finansiering ifall vi avslår din ansökan eller minskar det sökta beloppet.

Om vi beviljar din ansökan kan du ta med kostnader som du haft från och med det datum din ansökan kom in till Länsstyrelsen. Pengar betalas ut i efterhand när du redovisat dina betalda utgifter med kopior på fakturor och betalningsbevis.

Kontakt