Bingo och lotteri

Ska din förening ha ett lotteri eller bingospel? Då behöver ni i de flesta fall söka tillstånd.

För att få bedriva lotteri eller bingospel i din förening behöver ni de flesta fall söka tillstånd hos Länsstyrelsen, kommunen eller Lotteriinspektionen.

Tillstånd för bingo

Länsstyrelsen hanterar tillstånd för bingospel inom ett län. Om bingospelet ska bedrivas i flera län söker ni tillstånd hos Lotteriinspektionen.

I egen regi eller tillsammans med andra

En förening kan ha bingospel i egen regi. Flera föreningar kan ha gemensamt bingospel genom en allians. Föreningar som vill ingå i en allians bör kontakta alliansen och Länsstyrelsen för information om det finns plats i alliansen.

Tillstånd för lotteri

Ni söker lotteritillstånd hos Länsstyrelsen om ett lotteri ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.

Ska ni söka tillstånd för lotteri som ska arrangeras i enbart en kommun ansöker ni om tillstånd hos kommunen.

Om lotteriet ska bedrivas i flera län söker ni tillstånd hos Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen prövar också frågor om lotteri i TV, radio och liknande medier.

Nya regler på gång

Regeringen har tagit fram ett förslag till en ny spellag. Den nya lagen förslås gälla från den 1 januari 2019 och det kommer då att vara Spelmyndigheten (nuvarande Lotteriinspektionen) som prövar ansökningar om bingo och lotterier.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon 010-2233000