Bidrag till skyddsväst för hund

Ansök om bidrag till skyddsväst för drivande och ställande jakthundar i Uppsala län. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga.

Ansökningsperioden för 2021 har stängt

Du kan ansöka om bidrag igen i början av 2022, förutsatt att Länsstyrelsen får nya medel för att dela ut bidrag. Du ansöker på den här sidan när vi har en ansökningsperiod igång.

Om bidraget

Vilka kan söka bidrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till skyddsväst för drivande och ställande jakthundar. Bidraget kan sökas av dig som jagar med jakthund i Uppsala län. Vid behov kan bidrag utbetalas för västar till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5000 kronor.

Villkor för inköp av skyddsväst

  • Bidrag lämnas till västar utrustade med vargskydd (så kallat ”vargstål”). För att en väst ska kunna anses skydda mot varg bör dess effekt i första hand vara inriktad på att avbryta eller fördröja ett eventuellt angrepp. Länsstyrelsen följer de rekommendationer som Viltskadecenter sätter upp.
  • Bidrag lämnas inte för extrautrustning som till exempel vildsvinsskydd eller GPS-ficka till västen.
  • Skyddsvästen ska vara inköpt under det senaste året.
  • Kvitto eller bevis på betald faktura för inköpt väst ska bifogas ansökan. Det räcker inte med en faktura eller orderbekräftelse.

När kan bidrag ges

  • Bidrag utbetalas för en hund per sökande och år.
  • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
  • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas ansökan för att stärka att jakten sker i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

  • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen via den länk till e-tjänst för återrapport som Länsstyrelsen skickar ut i samband med beslutet om bidrag.

Kontakt