Bidrag till skyddsväst för hund

Ansök om bidrag till skyddsväst för drivande och ställande jakthundar i Uppsala län. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga.

Om bidraget

Vilka kan söka bidrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till skyddsväst för drivande och ställande jakthundar. Bidraget kan sökas av dig som jagar med jakthund i Uppsala län. Vid behov kan bidrag utbetalas för västar till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5000 kronor.

Villkor för inköp av skyddsväst

  • Bidrag lämnas till västar utrustade med vargskydd (så kallat ”vargstål”). För att en väst ska kunna anses skydda mot varg bör dess effekt i första hand vara inriktad på att avbryta eller fördröja ett eventuellt angrepp. Länsstyrelsen följer de rekommendationer som Viltskadecenter sätter upp.
  • Bidrag lämnas inte för extrautrustning som till exempel vildsvinsskydd eller GPS-ficka till västen.
  • Skyddsvästen ska vara inköpt under det senaste året.
  • Kvitto eller bevis på betald faktura för inköpt väst ska bifogas ansökan. Det räcker inte med en faktura eller orderbekräftelse.

När kan bidrag ges

  • Bidrag utbetalas för en hund per sökande och år.
  • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
  • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas ansökan för att stärka att jakten sker i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

  • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen via den länk till e-tjänst för återrapport som Länsstyrelsen skickar ut i samband med beslutet om bidrag.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för skyddsväst till hund. Observera att det bara är du som jagar med jakthund i Uppsala län som kan ansöka om bidrag.

Du har även möjlighet att låna en skyddsväst för hund.

Intresseanmälan avseende lån av skyddsväst för hund

Uppgifter om dig som söker * (obligatorisk)
Uppgifter om dig som söker

Uppgifter om hund och jaktområde (observera att du måste jaga i Uppsala län för att ansöka i detta formulär)
Eftersök
Eftersök
Du kan bara få bidrag för västar som Viltskadecenter har godkänt (vargstål eller el).
Hur skickar du in kvittot på inköpt skyddsväst? * (obligatorisk)
Hur skickar du in kvittot på inköpt skyddsväst?


Bekräfta att du jagar med hunden i Uppsala län.  * (obligatorisk)
Bekräfta att du jagar med hunden i Uppsala län.

Om du inte jagar eller är folkbokförd i Uppsala län ska du inte ansöka genom detta formulär. Besök istället aktuell länsstyrelses webbplats.

Observera att din bilaga inte får vara större än 10 MB, då kan inte formuläret skickas in till Länsstyrelsen. Kontrollera att du bifogat ett kvitto innan du skickar in din ansökan!

Kontakt