Bidrag för rovdjursavvisande stängsel

Ansök om bidrag för att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel för att skydda dina tamdjur. Du kan ansöka om bidrag för rovdjursavvisande stängsel på mark som inte är blocklagd, det vill säga mark som du inte tidigare fått betes- eller restaureringsstöd för.

Om rovdjursavvisande stängsel

Det vanligaste sättet att skydda sina tamdjur är att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp efter de villkor och anvisningar som Länsstyrelsen och Viltskadecenter ger. Rovdjursavvisande stängsel består av ett 4-5 trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar.

Information om hur du sätter upp ett rovdjursavvisande stängsel

Filmerna är inte textade, men kommer att textas under våren 2022.

Om bidraget

Länsstyrelsen i Uppsala län kan betala ut stängselbidrag för näringsverksamma får- eller getbesättningar. För att få bidrag krävs att man att man underhåller stängslet i minst 5 år.

Du kan ansöka om du inte fått bidrag för betes- eller restaureringsstöd eller har annan mark som ska stängslas in, till exempel skogsbete. Om du har fått bidrag för betes- eller restaureringsstöd kan du ansöka om bidrag för miljöinvestering - stängsel för rovdjur.

Bidragets storlek

Du kan få 50 kronor/stängselmeter i bidrag.

Särskilda villkor för att kunna få bidrag

Bidrag till förebyggande åtgärder får inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter eller till företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen. I samband med beslutet tas därför en kreditupplysning på dig som söker bidrag.

Viltskadeförordning (2001:724) 11b och 11c §§ på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om rovdjursavvisande stängsel på mark som inte är blocklagd

  1. Fyll i blanketten:
    Ansökan om bidrag för förebyggande åtgärder mot viltskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Skriv under och skicka blanketten till uppsala@lansstyrelsen.se eller

    Länsstyrelsen i Uppsala län
    751 86 Uppsala

Sök istället bidrag för rovdjursavvisande stängsel på blocklagd mark (miljöinvestering)

Om du tidigare har fått betes- eller restaureringsstöd är din mark blocklagd och du kan då istället söka bidrag för miljöinvesteringar för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Kontakt