Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skarvjakt

Förvaltningen av det svenska skarvbeståndet styrs i första hand av de ramar som EU:s lagstiftning sätter. I Sverige är det Länsstyrelsen som ansvarar för den regionala förvaltningen av skarv.

Länsstyrelsen får lämna dispens från förbudet att störa skarv enligt 4 § i artskyddsförordningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En förutsättning är att dispensen behövs och att det saknas andra lämpliga lösningar. En dispens får inte försvåra att skarv har en gynnsam bevarandestatus inom länet.

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

Det jaktbara viltet kan orsaka skador när det inte är allmän jakttid. Om du som har jakträtt saknar möjlighet att bedriva skyddsjakt enligt bilaga 4 i jaktförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ansöka om skyddsjakt.

Länsstyrelsen får ge tillstånd till skyddsjakt efter de flesta jaktbara viltarter. Skyddsjakt kan användas för att undvika allvarliga skador. En förutsättning är att inga andra lämpliga åtgärder finns i det speciella fallet och att artens fortlevnad på lång sikt inte hotas. I en ansökan om tillstånd till skyddsjakt ska du beskriva vilka skador som viltet orsakar. Du ska också berätta vad du gjort för förebyggande åtgärder för att förhindra skadorna.
Obligatoriskt att ange vilken del av tillståndet som nyttjats enligt de två alternativen nedan.
När det är är 100 skarvar kvar att fälla
På sidan informeras när det är 100 eller färre skarvar kvar att fällas inom respektive kvot.

300 skarvar får fällas. Observera att du måste rapportera längre ned på sidan om vilken typ av skyddsjakt som har bedrivits.

Antalet skarvar som kvarstår på kvoten är nu 89 (2022-08-05) av de ursprungliga 400 som får fällas. Observera att du måste rapportera längre ned på sidan om vilken typ av skyddsjakt som har bedrivits.
Vilken typ av skyddsjakt rapporteras? * (obligatorisk)
Vilken typ av skyddsjakt rapporteras?
Jaktdatum * (obligatorisk)
Jaktdatum
Du behöver enbart fylla i år, månad och dag.Exempelvis effekter av skyddsjakten med mera.
Efter att du klickat på Skicka
Du får ett e-postmeddelande till uppgiven e-postadress. Du hamnar längst ned på sidan. För att se det som rapporterats, måste du klicka på Inrapportering av skyddsjakt efter skarv en gång till. Om du ska göra en ny anmälan, måste du lämna denna sida och återkomma till sidan igen.

Kontakt