Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Säljakt

Havs- och vattenmyndigheten har i samråd med Naturvårdsverket utarbetat en nationell förvaltningsplan för gråsäl. Bland annat påverkar en för stor gråsälspopulation framför allt yrkesfisket negativt och i synnerhet det småskaliga yrkesfisket. Licensjakt är då ett viktigt verktyg för att minska konflikter mellan gråsäl och människa och i skadeförebyggande syfte begränsa gråsälens population.

Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt efter säl. Skyddsjakt kan användas för att undvika allvarliga skador för exempelvis yrkesfisket.

Läs mer om jakt på säl på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En förutsättning är att inga andra lämpliga åtgärder finns i det speciella fallet och att artens fortlevnad på lång sikt inte hotas. I en ansökan om tillstånd till skyddsjakt ska du beskriva vilka skador som sälarna orsakar. Du ska också berätta vad du gjort för förebyggande åtgärder för att förhindra skadorna.

Rapportera fälld säl

Rapporteringen ska ske både till länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Läs mer om Licensjakt efter gråsäl

Rapportera fälld säl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt