Rapportera in fälld gråsäl

Den som fällt gråsäl under licensjakt ska rapportera det till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Länk till Naturvårdsverkets rapportering finner du längre ned på sidan.

Person- och kontaktuppgifter till skytten




Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in




Nedan fyller du i uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapporterar en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslag


Kön * (obligatorisk)
Kön



Rapportera till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Licensjakten pågår som längst till och med den 31 januari 2021. Fälld gråsäl ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkoren i beslutet.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket länk till annan webbplats

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Enligtr 6 § jaktförordningen (1987:905) krävs att fälld eller påskjuten gråsäl också ska rapporteras till länsstyrelsen.

Det innebär att du som gråsälsjägare ska rapportera till både Naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Kontakt