Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besiktning av skadad hund

Bild på lo

Länsstyrelsen besiktade den 24 mars en hund som misstänktes kunna vara skadad av varg inom Siggeforareviret.

Vid besiktningen kunde konstateras att skadorna på hunden inte var typiska för varg. Området där skadan tros ha inträffat söktes av med besiktningshundar och några hårstrån som hittades vid avsökningen har skickats för DNA-analys.

Länsstyrelsen bedömer i nuläget inte att hunden är skadad av något av de stora rovdjuren men inväntar resultat av DNA-analysen innan en slutlig bedömning görs. Hunden mår efter omständigheterna bra.

Uppdatering 2021-04-06

Länsstyrelsen har fått svar på DNA-provet som togs och det fanns för få fungerande markörer för att dra slutsatser om art, ursprung, identitet och kön i de hårstrån som skickades in. Länsstyrelsens ursprungliga bedömning kvarstår därför.

Kontakt